První připojení

Každý člen může využívat připojení do počítačové sítě a také k internetu. V každém pokoji jsou dvě ethernetové zásuvky a na většině koleje je také WiFi připojení.

Zatím není možné připojovat se současně, takže si musíš vybrat jestli budeš využívat kabel nebo WiFi. Pokud nepotřebuješ počítač přenášet, tak je vhodnější použít kabel, který poskytuje vyšší rychlost. Zejména v místech s horším signálem je vhodnější použít kabel.

Každý člen klubu si může do sítě připojit více zařízení (notebook, telefon, tablet). K internetu však může být připojeno pouze jedno zařízení současně. Které to bude, si můžeš lehce změnit v nastavení.

Počítačová síť byla při budování těžce poddimenzovaná, takže na každém pokoji jsou opravdu jenom dvě zásuvky. Připojení 3 lidí přes dvě zásuvky se řeší použitím redukce. Redukce vždy funguje pouze v jedné ze dvou zásuvek, takže když to nejde, tak zkuste druhou.

Registrační hodiny

Den Hodina Místnost
Úterý 20:00 Studovna

Jak postupovat

 1. zjisti MAC adresy všech zařízení (notebook, mobil) a jejich rozhraní (kabel, WiFi), které budeš chtít mít připojené do sítě
 2. zjisti číslo své ČVUT/ISIC/OpenCard karty
 3. zajdi v registračních hodinách do studovny, kde tě registrátor připojí k síti a zaregistruje tě do klubu. Se vším, s čím si nebudeš vědět rady, ti rád pomůže a vše ti vysvětlí. Úřední hodiny jsou vypsány na klubové nástěnce v mezipatře a na našem webu.
  • registrátor bude chtít vidět tvůj občanský průkaz
  • vyplníš číslo pokoje, na kterém bydlíš, školu, e-mail …
  • přines si svoje MAC adresy a číslo karty
  • pokud potřebuješ redukci nebo kabel, tak ti jej registrátor na požádání vyrobí, za rozdvojku vybíráme 100 Kč zálohu1)
 4. asi za 10 minut ti začne fungovat připojení, pokud nejde ani za 1 hodinu, něco je špatně a stav se znovu za registrátorem
 5. do 14 dnů je potřeba zaplatit členské příspěvky
 6. pokud něco nejde, tak koukni na stránku S kým řešit problém s připojením

Jak zjistit číslo ČVUT/ISIC/OpenCard karty

 • Přilož kartu na čtečku u dveří do studovny, na displeji se ukáže tvoje číslo karty
 • Pokud máš telefon s NFC, tak číslo karty zjistí například aplikace NFC TagInfo
 • Někteří registrátoři mají čtečku karet u sebe

Jak zjistit MAC adresu

Adresa MAC je šest dvojic HEX čísel oddělených dvojtečkou (např. 9a:d8:04:ae:34:e1) a slouží k identifikaci konkrétního počítače v síti.

Linux

 1. spusťte v konzoli
  ip link show
 2. výstup vypadá asi takhle
  1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT 
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN mode DEFAULT qlen 1000
    link/ether 9a:d8:04:ae:34:e1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  3: sit0: <NOARP> mtu 1480 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT 
    link/sit 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
  4: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN mode DORMANT qlen 1000
    link/ether 5a:69:e5:22:c1:85 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
 3. adresa MAC je uvedená hned za link/ether. Z výstupu je třeba vybrat správnou adresu - eth0 je většinou pro připojení kabelem a wlan0 pro bezdrátové připojení. V tomto případě by 9a:d8:04:ae:34:e1 byla adresa pro kabelové připojení a 5a:69:e5:22:c1:85 pro bezdrátové připojení.

Windows

Jednotlivé verze systému Windows se můžou mírně lišit vzhledem oken, ale všechny informace by měly být podobné.2)

 1. Klikněte na tlačítko start
 2. Spusťte program cmd.exe

Spuštění programu cmd.exe

 1. Do otevřeného černého okna napište
  ipconfig/all

Výstup ipconfig/all

 1. adresa MAC je uvedená na konci řádku „Fyzická adresa“. Dávejte pozor, ať nezaměníte adaptér pro připojení k místní síti (kabel) nebo bezdrátové síti (WiFi). Vyberte jen ty adresy, které chcete používat pro připojení do kolejní sítě.

Pokud nezvládnete zjistit MAC adresu, tak o to někoho požádejte nebo vezměte počítač sebou k registrátorovi.

1)
takže když jí přineseš v neporušeném stavu zpátky, tak ti záloha bude vrácena
2)
až na Windows 8, tam je to celé takové divné. — Tomáš Kukrál 2013/09/11 16:08