Pravidla použití počítačové sítě klubu Buben (dále jen Pravidla)

Úvodní ustanovení

 1. Síť klubu Buben je součástí počítačové sítě ČVUT a je jednoznačně určena k akademickým, vzdělávacím a výzkumným účelům a v souladu s tímto účelem musí být také využívána.
 2. Představenstvo klubu Buben (dále jen klub) má právo kdykoliv měnit svým rozhodnutím Pravidla tak, aby vyhovovala pravidlům sítě ČVUT, podmínkám provozu TEN34, splňovala aktuální požadavky na funkčnost a bezpečnost sítě, umožňovala legální připojení soukromého počítače člena klubu Buben (dále jen člen) a definovala postupy v případě porušení pravidel.
 3. Každý člen klubu se během interakce se sítí klubu stává uživatelem sítě klubu. Interakcí se sítí klubu se rozumí jakýkoli kontakt nebo použití síťové infrastruktury, aktivních prvků a jiného majetku připojeného k síti. Interakcí se také rozumí používání pásem vyhrazených pro bezdrátové sítě.
 4. Připojením osobního počítače do počítačové sítě klubu se člen klubu stává správcem daného počítače a uživatelem sítě klubu.

Kompetence správců

 1. Správce patra
  Správce patra odpovídá za jemu přidělený segment, např. patro, ve smyslu Pravidel. Registruje nové členy klubu, udržuje aktuální údaje uživatelů svého segmentu v databázi uživatelů. Má právo provádět patřičné kroky v případě porušení Pravidel. Má na starosti bezproblémový provoz svého segmentu. V případě problémů situaci konzultuje se správcem nadřazeného systém, případně s představenstvem.
 2. Správce serverů/služeb/konektivity
  Správce má na starosti bezproblémový provoz jemu přidělených serverů/služeb/konektivity včetně administrativy uživatelů. Má právo provádět patřičné kroky v případě porušení Pravidel.

Práva a povinnosti uživatelů

 1. Uživatel musí bez výjimky dodržovat pravidla sítě ČVUT a projektu TEN34.
 2. Uživatel musí dodržovat pravidla netikety (http://wiki.siliconhill.cz/Netiquette)
 3. Uživatel nesmí jakkoliv manipulovat s kabeláží, vybavením studovny ani se síťovými prvky.
 4. Uživatel má povinnost poskytnout přístup na pokoj nezbytný k zapojení a kontrole sítě a její udržení v chodu a k vyšetření podezření a incidentů souvisejících se sítí.
 5. Uživatel má povinnost udržovat aktuální všechny informace v IS, tyto úpravy provádí sám v administračním rozhraní.
 6. Uživatel nesmí připojovat k síti vlastní aktivní prvky (např. router, switch) bez předešlé konzultace se správcem serverů/služeb/konektivity.
 7. Uživatel nesmí využívat pro provoz autonomních bezdrátových sítí pásmo rezervované pro bezdrátovou síť klubu. Na 2.4GHz i 5GHz pásmě jsou to momentálně všechny kanály.
 8. Uživatel nesmí používat software, jenž odporuje pravidlům sítě ČVUT (software P2P sítí – Kazzaa, BitTorrent, DC++, atd., výdělečný software – Spedia, CashFiesta, atd. a další software, který odporuje akademickému využití sítě).
 9. Uživatel je povinen mít v IS uloženou platnou e-mailovou adresu.
 10. Uživatel je povinen neprodleně oznámit jakékoliv porušení pravidel Představenstvu prostřednictvím e-mailu. Odpovědná osoba zašle e-mailem zprávu o způsobu nápravy jak původnímu uživateli tak celému Představenstvu.
 11. Uživatel je povinen uhradit ze svých finančních prostředků veškeré škody, které způsobil porušením Pravidel používání sítě klubu.

Práva a povinnosti správce počítače

 1. Uživatel má povinnost udržovat aktuální všechny informace v databázi uživatelů a počítačů a všechny změna neprodleně upraví v adminstračním rozhraní.
 2. Používat výhradně přidělené IP adresy.
 3. Nesdílet své přihlašovací údaje se třetími osobami.
 4. MAC adresy vlastních zařízení nesmí být použity na zařízeních třetích osob.
 5. Všechna nezabezpečená pošta mimo síť klubu musí projít přes mailserver klubové sítě. Zabezpečené SMTP je povoleno na portu 465.
 6. IP adresa každého počítače musí být zaznamenaná pouze v nameserveru sítě klubu.
 7. Správce počítače musí dbát na to, aby množství a typ přenášených dat neodporoval pravidlům akademické sítě.
 8. Správce počítače vždy odpovídá za veškerá data, která se v počítačí nacházejí, a také je odpovědný za veškerý síťový provoz přenášený od/k počítači.

Práva a povinnosti používání počítačové studovny

 1. Uživatel studovny má povinnost dodržovat všechna relevantní pravidla dle odstavce Práva a povinnosti uživatelů a chovat se šetrně k zařízení studovny.
 2. Ve studovně je přísně zakázáno kouřit a je nutno udržovat pořádek.
 3. Přístup do studovny je možný pouze použitím karty registrované v IS.
 4. Přístup do studovny není časově omezen kromě termínů pravidelných kurzů pod záštitou klubu (např. CNA).

Postupy v případě porušení pravidel

 1. Za porušení Pravidel, pravidel sítě ČVUT, projektu TEN34, nařízení správce nebo Předsedy klubu se zavádí následující stupnice sankcí podle jejich závažnosti (každý prohřešek bude posouzen individuálně, je možné stanovit přímo jakýkoliv trest):
  1. upozornění e-mailem s požadovaným termínem nápravy
  2. zablokování kont a počítačových účtů na na jakoukoliv dobu
  3. doživotní vyloučení z klubu Buben
  4. postih disciplinárními komisemi Studentské unie ČVUT nebo jednotlivých fakult ČVUT
 2. O postihu rozhoduje většinovým hlasováním představenstvo. Udělené postihy jsou uvedeny na wiki klubu Buben v sekci blacklist.
 3. Proti sankcím se může uživatel odvolat k Představenstvu, Předsedovi klubu nebo postupovat podle interního předpisu Studentské unie ČVUT o disciplinární komisi.