Rozpočet klubu Buben

Rozpočet klubu se schvaluje na každý semestr zvlášť a jsou do něj započteny jednotlivé kategorie. Peníze klub získává z členských příspěvků a tyto prostředky zase zpět do klubu investuje. Pokud se chceš o klubovém rozpočtu dozvědět více, napiš na následující emai vedeni@buk.cvut.cz.

Zde jsou k dispozici schválené rozpočty.

LS 2016/2017
POLOŽKA VÝDAJE PŘÍJMY
Předpokládaný zisk z členských příspěvků 300 000 Kč
Fixní náklady desátky 36 000 Kč
telefony 3 600 Kč
nájmy 20 668 Kč
celkem 60 268 Kč
Výbory PR 55 000 Kč
IT 60 000 Kč
posilovna 60 000 Kč
celkem 175 000 Kč
Fondy rezerva 30 000 Kč
projekty
předsedy 30 000 Kč
celkem 60 000 Kč
CELKEM 295 268 Kč 300 000 Kč
ZS 2016/2017
POLOŽKA VÝDAJE PŘÍJMY
Předpokládaný zisk z členských příspěvků 300 000 Kč
Fixní náklady desátky 36 000 Kč
telefony 3 600 Kč
nájmy 20 668 Kč
celkem 60 268 Kč
Výbory PR 55 000 Kč
IT 60 000 Kč
posilovna 60 000 Kč
celkem 175 000 Kč
Fondy rezerva 30 000 Kč
projekty
předsedy 30 000 Kč
celkem 60 000 Kč
CELKEM 295 268 Kč 300 000 Kč
Čerpání rozpočtu v LS 2015/2016
POLOŽKA VÝDAJE PŘÍJMY
Zisk z členských příspěvků 361 000 Kč
Provozní náklady 45 696 Kč
Výbory PR 54 189 Kč
IT 13 055 Kč
posilovna 26 286 Kč
celkem 93 530 Kč
Fondy rezerva 30 000 Kč
projekty 67 165 Kč
předsedy 19 744 Kč
celkem 116 909 Kč
CELKEM 256 135 Kč 361 000 Kč